Vi er også på facebook

Følg os her

​Tegnestuenhyttel

Tlf.: 26803173
E-mail: tegnestuenhyttel@gmail.com

Byggeansøgning

De fleste byggeprojekter kræver, at du søger byggetilladelse eller anmelder byggeriet til kommunen.
Du skal søge kommunen om byggetilladelse, når du skal bygge:
Et nyt helårshus eller sommerhus
En garage, udhus el .lign. på over 50 kvadratmeter
En tilbygning
En større ombygning


Ansøgning om byggetilladelse skal som minimum indeholde:

 • Ansøgningsblanketten, der skal være underskrevet af den, der ejer ejendommen/grunden, hvor der skal bygges.
 • En situationsplan, der viser placeringen af dit planlagte nybyggeri samt af eventuelle eksisterende bygninger. Du skal nøje angive nybyggeriets afstand til skel. Hvis der er terrænforskelle, skal du også beskrive, hvordan du har planlagt at tilpasse byggeriet i terrænet.
 • En afløbsplan – der beskriver de nuværende og fremtidige afløbsledninger og brønde. Det overordnede kloaksystem kan indtegnes i situationsplanen.
 • En plantegning – hvor du angiver byggeriets mål og den præcise placering af døre, vinduer og rum, og hvor du angiver anvendelsen af de enkelte rum.
 • Facadetegninger af bygningen set fra alle fire verdenshjørner.
 • Tværsnit – hvor du har indtegnet bygningens højder og dimensioner.
 • Detailtegninger af specielle konstruktioner, fugtisolering, varmeisolering af gulv-, loft- og vægkonstruktioner.
 • Oplysninger om konstruktioner, materialer og installationer.

Derudover kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at vedlægge:

 • Detailtegninger af specielle dele af bygningen
 • Varmetabsberegning
 • Statiske beregninger
 • Eventuel terrænregulering

Tegnestuen Hyttel laver mange byggeansøgninger, og ved nogenlunde hvor lang ventetid, der er på godkendelse i din kommune.

​Kontakt

Tlf.: 26803173

E-mail: tegnestuenhyttel@gmail.com
CVR: 34395306 

​Adresse

Tegnestuen Hyttel
v/ Per Hyttel Mortensen
Dybbølvej 14
9900 Frederikshavn